Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

S.C. DENTA CERAMIC S.R.L. cu sediul in judetul Braila, comuna Cazasu, sat Cazasu, strada Viorelelor, nr. 15A, sunt titulari ai Planului Urbanistoc de Detaliu – “CONSTRUIRE CLINICA STOMATOLOGICA D+P+E SI IMPREJMUIRE” pe amplasamentul din judetul Braila, mun. Braila, strada Minerva nr. 1, cartier Minerva, T37, P275/3/2/2 LOT 2 NRC. 76920;

anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poarte consulta propunerea de PUD la sediul titularului si la sediul APM Braila, bd. Independentei nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-13.00.

Observatiile, comentariile si sugestiile se primesc in scris la sediul APM Braila, bd. Independentei nr. 16, bloc B5, in termen de:

15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt .

Exit mobile version