Acasă Invatamant FINAL DE PROIECT ERASMUS LA LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU”, BRĂILA

FINAL DE PROIECT ERASMUS LA LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU”, BRĂILA

Liceul Tehnologic Edmond Niclau”, Brăila, a finalizat pe 31 august 2021 proiectul Erasmus „The mystery lies in qrs-coding and decoding in education” (număr de referinţă: 2018-1-PL01-KA229-051254_2). Evenimentul a fost marcat oficial printr-o conferinţă de încheiere, la care au fost invitaţi elevi, părinţi şi cadre didactice.

Proiectul a fost implementat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (Acţiunea Cheie 2 – proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare), a avut o durată de 35 luni (01.09.2018 – 31.08.2021) şi a fost coordonat de către prof. Turcoianu Teodora.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat modernizarea actului educaţional al Liceului Tehnologic „Edmond Nicolau”, Brăila, prin integrarea Qr-urilor în activităţile școlarului.

Obiectivele specifice au fost dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de integrare a metodelor, mijloacelor şi instrumentelor moderne în actul educaţional şi extinderea acestuia către spaţii virtuale (Aurasma) de învăţare şi dobândirea de către elevi de competenţe.

Proiectul a inclus un număr de trei mobilități în care au fost implicați  39 elevi și 17 cadre didactice din învăţământul liceal. Acestea s-au desfășurat în  Polonia (Szubin) și Turcia (Biga). Implementarea acestui proiect a dus la metode de predare-învăţare şi evaluare mai atractive şi mai eficiente. Membrii proiectului Erasmus au realizat o broșură a proiectului menită să ajute elevii și profesorii în realizarea unor activități la clasă.

Mai multe detalii despre activităţile derulate pot fi găsite pe site-ul şcolii,

www.edmondnicolaubr.ro

Exit mobile version