Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

S.C. PROMEX S.A. anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului proiectul “DESFIINTARE CORP C1 – DEPOZIT DE VAR, CORP C2 – ATELIER DE INTERETINERE FORJA SI CORP C3 – MAGAZIE METALICA”, propus a fi amplasat in judetul Braila,  mun. Braila, strada Industriei nr. 17, lot 39, CF 84796, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 09:00 -13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbr.anpm.ro, sectiunea Reglementari / Avizul de mediu / Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul decizie de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Exit mobile version