Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

S.C. PROMEX S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “DESFIINTARE CORP C1 – HALA FORJA MIJLOCIE SI CORP C2 – GRUP SOCIAL”, propus a fi amplasat in judetul Braila,  mun. Braila, strada Industriei nr. 17, lot 30, CF 73221 – proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare intre orele 09:00 -13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbr.anpm.ro, sectiunea Reglementari / Avizul de mediu / Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul decizie de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Exit mobile version