Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

11.11.2021

FINALIZAREA PROIECTULUI

Formarea profesionala a pescarilor – pilon al dezvoltării comunității

Cod SMIS 130138

ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA BRĂILA, anunţă finalizarea proiectului „Formarea profesionala a pescarilor – pilon al dezvoltării comunității,  proiect cofinanţat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Axa Prioritară 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura 3.1 : “Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții”.

REZULTATELE PROIECTULUI

Creșterea gradului de conștientizare al elevilor prin organizarea de activitati de educație din domeniul pescuitului prin realizarea unei activități de educație în domeniul pescuitului un număr de 100 elevi și 5 cadre ce a avut loc în zona dig-mal pe raza Localității Gropeni.

Promovarea dezvoltării durabile a zonei pescărești a Județului Brăila prin conştientizare și formare a membrilor comunităţilor locale din zona pescărească a Județului Brăila  prin formarea profesională a 31 persoane (pescari si/sau soțiile acestora) formate profesional și instruirea a 50 persoane în cadrul a 4 sesiuni de informare si instruire în domeniul antreprenoriatului turistic

VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 108.318,35 lei

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 05.12.2019 – 05.12.2021.

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

DATE DE CONTACT: ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA BRĂILA

Telefon: 0799.581.208; E-mail: proecotur.braila@gmail.com; www.proecoturbraila.ro

Exit mobile version