10.2 C
Brăila
duminică, aprilie 2, 2023
AcasăPublicitateAnunt licitatie

Anunt licitatie

ROMÂNIA

JUDEŢUL BRĂILA

PRIMĂRIA COMUNEI  GRADISTEA

Nr . 3880 din 02.12.2021

A N U N Ţ     I M P O R T A N T !

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, COMUNA GRADISTEA, având statut de Unitate Administrativ Teritorială – persoană juridică de drept public, identificată prin CUI 4342839, cu sediul în Comuna GRADISTEA,str.Calea Custura, nr.53, Județul Brăila, Tel./Fax: 0239615658 e-mail: pgradistea@yahoo.com, face cunoscut că în data de 28.12.2021, orele 1000, în sala de ședințe a Primăriei Comunei GRADISTEA va avea loc licitaţia publică în vederea închirierii unui teren aflat în proprietatea Comunei GRADISTEA, patrimoniu privat, închiriere aprobată prin H.C.L. nr.90/25.11.2021.

 1. Denumirea imobilelor scoase spre închiriere, caracteristici principale:
NR LOT INCHIRIERENR CAD/CARTE FUNCIARATARLAPARCELASUPRAFATA MPDESTINATIA
17550314195 lot 23000Constructii agrozootehnice sau orice activitate agricola
27550314195 lot 33000Constructii agrozootehnice sau orice activitate agricola
37550314195 lot 43000Constructii agrozootehnice sau orice activitate agricola
47364927/224.530,00Activitati agricole
57125679659/1;658/1/1;658/2/1 lot 136549Constructii cu destinatii oricarei activitati  comerciale , agricole, etc.  
67125679659/1;658/1/1;658/2/1 lot 260097Constructii cu destinatii oricarei activitati  comerciale , agricole, etc.
77005935270/17.625,00Constructii cu destinatii oricarei activitati  comerciale , agricole, etc.
87123426254127mp constructie si teren 331 MPActivitati comerciale
 1. Preţul minim de pornire a licitației este :
NR LOT INCHIRIERENR CAD/CARTE FUNCIARATARLAPARCELASUPRAFATA MPDURATA INCHIRIERII Nr aniVALOARE CHIRIE/AN
17550314195Lot2 3000 mp10300 lei/lot/an
27550314195Lot 3 3000 mp10300 lei/lot/an
3   Lot 4 3000 mp10300 lei/lot/an
47364927/224.530,0010800 lei/ha/an
57125679659/1;658/1/1; 658/2/196.646,00 total din care:  lot1=36549 mp492000 lei/ha/an
67125679659/1;658/1/1; 658/2/1LOT 2=60097 Mp492000 lei/ha/an
77005935270/17.625,00103000 lei/an
87123426254127mp constructie si 331mp teren aferent acesteia53000 lei/an
 1. Destinaţia închirierii terenurilor:
NR LOT INCHIRIERENR CAD/CARTE FUNCIARATARLAPARCELASUPRAFATA MPDESTINATIA
17550314195 lot 23000Constructii agrozootehnice sau orice activitate agricola
27550314195 lot 33000Constructii agrozootehnice sau orice activitate agricola
37550314195 lot 43000Constructii agrozootehnice sau orice activitate agricola
47364927/224.530,00Activitati agricole
57125679659/1;658/1/1;658/2/1 lot 136549Constructii cu destinatii oricarei activitati  comerciale , agricole, etc.  
67125679659/1;658/1/1;658/2/1 lot 260097Constructii cu destinatii oricarei activitati  comerciale , agricole, etc.
77005935270/17.625,00Constructii cu destinatii oricarei activitati  comerciale , agricole, etc.
87123426254127mp constructie si teren 331 MPActivitati comerciale
 1. În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de participare la licitație achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 50 lei, la casieria Primăriei Comunei GRADISTEA.
 2. Data-limită pentru depunerea ofertelor: 27.12.2021 inclusiv, ora 1400, la Registratura Primăriei Comunei GRADISTEA.
 3. Eventualele oferte depuse după data de 27.12.2021, ora 1400, sunt excluse de la licitație.
 4. Persoanele interesate vor depune într-un exemplar ofertele, după cum urmează:

1– Plic exterior format A4 pe care se va indica licitația publică deschisă pentru care este depusă oferta, numele ofertantului și adresa/sediul acestuia și care va cuprinde: 

a) copie de pe cartea de identitate/certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul

Registrului Comerțului;

b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, pentru persoanele juridice;

c) certificat fiscal emis de Administrația Financiară de la domiciliul/sediul social al ofertantului;

d) certificat fiscal emis de Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe a

Primăriei de la domiciliul/sediul social al ofertantului, din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

e) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini – 50 lei, a taxei de participare la licitație – 50 lei și a garanției de participare la licitație – …. lei prin depunerea xerocopiilor după chitanțele eliberate de casieria Primăriei Comunei GRADISTEA sau O.P.;

f) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

g) declarație păstrare destinație teren 

h) împuternicirea de reprezentare a unei alte persoane autentificată la notarul public pentru ofertantul, persoană fizică/juridică, care nu poate fi prezent la licitaţie; persoanele juridice pot fi reprezentate însă și de administrator sau, în lipsa acestuia, de o altă persoană în baza unei împuterniciri scrise în acest sens de către administratorul persoanei juridice.

În plicul format A4 se va introduce plicul format A5 care va conține oferta financiară înscrisă în formularul obținut de la Primăria Comunei GRADISTEA, ofertă exprimată în lei/mp/an.

 1. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de închiriere sunt cele menționate în caietul de sarcini.
 2. Prețul de închiriere adjudecat se va achita în conformitate cu clauzele contractuale. Închirierea se face pentru o perioadă de :
NR LOT INCHIRIATNR CAD/CARTE FUNCIARATARLAPARCELASUPRAFATA MPDURATA INCHIRIERII Nr ani
17550314195 lot 1300010
27550314195 lot 2300010
37550314195 lot 3300010
47364927/224.530,0010
57125679659/1;658/1/1;658/2/1 lot 13654949
67125679659/1;658/1/1;658/2/1 lot 26009749
77005935270/17.625,0010
87123426254127mp constructie si teren 331 mp5
 1. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la Registratura Primăriei Comunei GRADISTEA de unde pot obține și Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitație și clarificări. Persoană de contact: ANDREI GETA tel.: 0239615658.
 1. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.12.2021 ora 16,00.
 2. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: în data de 28.12.2021, orele 1000, în sala de ședințe a Primăriei Comunei GRADISTEA.
 1. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: se va respecta procedura prealabilă de a depune o contestaţie la comisia de licitație în termen de 15 zile de la desemnarea ofertei câștigătoare şi în caz de nesoluţionare ori atunci când contestatarul este nemulţumit de soluţie, se poate depune plângere la judecătoria competentă teritorial, în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit din partea comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancţiunea decăderii din termen.
 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2021
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor, de la deschiderea acestora: 30 zile.
 3. Limba de redactare a ofertei: română.

Condițiile de participare și actele solicitate sunt afișate la sediul instituției și se regăsesc în caietul de sarcini. Informații la telefon/fax: 0239615658.

Primar,                                                                     Secretar General U.A.T.,                                                   

        ANDREI PETRE                                                                 IONESCU GETA

RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -https://cciabr.ro/servicii-cciabr/cursuri/

Most Popular

Comentarii recente