Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA O.U.A.I. “SRPA 86 COLTEA” – JUD. BRAILA

In ziua de 17.01.2022, ora 10:30, la sediul Primariei Dudesti, judetul Braila, va avea loc Adunarea Generala a O.U.A.I. “SRPA 86 COLTEA” – JUD. BRAILA (cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 84-98, Cladirea The Mark Office, etaj 7, CIF 44438216) („OUAI SRPA 86 COLTEA”) la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.
Adunarea Generala va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea initierii si elaborarii unui proiect tehnico-economic (de investitii) necesar modernizarii, reabilitarii si, daca va fi cazul, dezvoltarii infrastructurii de irigatii aferente organizatiei (proiect denumit generic „MODERNIZARE SISTEM IRIGATII – OUAI SRPA 86 COLTEA” sau similar) („Proiectul de Investitii”), precum si a depunerii sale la autoritatile/entitatile competente in vederea obtinerii de finantari nerambursabile;
  2. Aprobarea contractarii serviciilor si lucrarilor necesare pentru elaborarea Proiectului de Investitii (incluzand dar fara a se limita la studii geotehnice, studii topo, expertize tehnice, servicii de proiectare, servicii de consultanta elaborare proiecte nerambursabile etc.);
  3. Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maxima cuprinsa intre 25.000 euro – 27.000 euro de la KAMPARO INVESTMENT MID EAST SRL (cu sediul in Str. Frumoasa, nr. 30, Modul 1-3, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, avand CUI 29154504 si J40/11575/2011), si/ sau de la KAMPARO INVESTMENT SRL (cu sediul in Str. Frumoasa, nr. 30, Modul 1-2, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, avand CUI 25525855 si J40/5660/2009), necesar OUAI SRPA 86 COLTEA pentru elaborarea fazei initiale a Proiectului de Investitie (faza in care se intocmesc documentatiile necesare solicitarii finantarii nerambursabile), precum si pentru nevoile curente ale organizatiei.
  4. Aprobarea structurii bugetului necesar fazei initiale a Proiectului de Investitie (faza in care se intocmesc documentatiile necesare solicitarii finantarii nerambursabile);
  5. Mandatarea KAMPARO INVESTMENT MID EAST SRL, si/sau de la KAMPARO INVESTEMENT SRL, prin reprezentantii sai legali sau conventionali, sa reprezinte deplin organizatia (avand rolul de responsabil legal de proiect) in fata oricaror persoane fizice si juridice implicate in initierea, elaborarea, aprobarea finantarii Proiectului de Investitii si, ulterior, a implementarii acestuia.
  6. Aprobarea/ratificarea formalitatilor si procedurilor necesare pentru inregistrarea organizatiei in scopuri de TVA;
  7. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei (incluzand dar fara a se limita la contractare de servicii de contabilitate). Diverse ***

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Constitutiva se va tine in data de 18.01.2022, la aceasi ora si in acelasi loc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SRPA 86 COLTEA – BRAILA
Presedinte – dna. Greta Sorana Lupu

Exit mobile version