Acasă Administratie Se cauta politisti! 1.640 de locuri scoase la concurs

Se cauta politisti! 1.640 de locuri scoase la concurs

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, strada Mihail Sebastian, nr. 10 – 12, jud. Brăila, prin intermediul Serviciului Resurse Umane recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în cadrul unităților de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea martie – mai 2022.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Brăila, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.

Sunt scoase la concurs 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina și 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj- Napoca.

Toate locurile la instituţiile de învățământ postliceal ale M.A.I. pentru care unităţile I.G.P.R., inclusiv I.P.J. Brăila, au sarcini de recrutare, sunt comune pentru femei și bărbați.

Cererile de înscriere se depun exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@br.politiaromana.ro, în perioada 07 – 18 martie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Ulterior înscrierii, în vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații trebuie să depună documentele solicitate până la data de 27 martie 2022, doar în zilele lucrătoare ale săptămânii, în intervalul orar 10:00-15:00.

Cererea-tip de înscriere împreună cu declarația de confirmare a cunoașterii condițiilor de desfășurare a concursului vor fi descărcate de pe site-ul I.P.J. Brăila – secţiunea Cariera / Admitere.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 13:00 – 15:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0239/606.100 interior 20111.

Detalii cu privire la înscrierea candidaților și desfășurarea probelor de concurs, condițiile și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților și documentele necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare se pot obține de pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila- Secțiunea Carieră- Admitere -https://br.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere.

Exit mobile version