Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

Subsemnatii PISLARU DANIEL-ADRIAN si PISLARU MARIANA, cu domiciliul in judetul Braila, mun. Braila, strada Ceahlaului nr. 1, sunt titulari ai Planului Urbanistic Zonal – “DESFIINTARE CORP C1 – SPATIU COMERCIAL SI CONSTRUIRE VULCANIZARE AUTO” – propus a fi amplasat in judetul Braila, mun. Braila, strada Ceahlaului nr. 1A;

Anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUZ la sediul titularului si la sediul APM Braila, bulevardul Independentei nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-13.00.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, bulevardul Independentei nr. 16, bloc B5, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Exit mobile version