Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA O.U.A.I. “SPP 19 CUZA VODA” – JUD. BRAILA

In ziua de 27.07.2022, ora 11:30, la sediul Primariei Comunei Salcia Tudor, judetul Braila, va avea loc Adunarea Generala a O.U.A.I. “SPP 19 CUZA VODA” – JUD. BRAILA, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 84-98, Cladirea The Mark Office, etaj 7,  CIF 44951989, („OUAI SPP 19 CUZA VODA”) la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generala va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1. Schimbarea sediului OUAI SPP 19 CUZA VODA;
  2. Schimbarea expertului contabil al organizatiei.
  3. Aprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie
  4. Stabilire contributie anuala membri
  5. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei (incluzand dar fara a se limita la contractare de servicii de contabilitate). Diverse

***

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala se va tine in data de 28.07.2022, la aceasi ora si in acelasi loc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SPP 19 CUZA VODA – BRAILA

Presedinte – Greta Sorana Lupu

Exit mobile version