Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

Subsemnatii SANDRU MARINEL SI SANDRU GICUTA, cu domiciliul in judetul Brasila, mun. Braila, strada General David Praporgescu, nr. 70, sunt titulari ai Planului Urbanistic Zonal – “SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ANEXA GOSPODAREASCA (GARAJ) IN SPATIU SERVICE AUTO SI ANALIZE TEHNICE (ITP)”, propus a fi amplasat in judetul Braila, mun. Braila, strada General Praporgescu, nr. 111, LOT 1/1 + LOT 1/2.

Anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUZ la sediul titularului si la sediul APM Braila, bulevardul Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-13.00.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, bulevardul Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de: 18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt.

Exit mobile version