Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

BADIN GHEORGHITA-COSTEL si BADIN SILVIA-MARIA anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE ATELIER PIETRARIE PARTER”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Vadeni, sat Vadeni, strada Panait Istrati nr. 249, lot 2; nu se va supune evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, bulevardul Independentei nr. 16, bloc B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbr.anpm.ro, secțiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Exit mobile version