Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA O.U.A.I. “SPP 9 GULIANCA” – JUD. BRAILA

In ziua de 11.10.2022, ora 10:30, la sediul Primariei Comunei Salcia Tudor, judetul Braila, va avea loc Adunarea Generala a O.U.A.I. “SPP 9 GULIANCA” – JUD. BRAILA, („OUAI SPP 9 GULIANCA”)  cu sediul in Bucuresti, strada Frumoasa nr. 30, Modul 1.23,  Etaj 2, Sector 1,  CIF 45151097, la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generala va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1. Realegerea organelor de conducere ale organizatiei, respectiv a Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori si Comisiei de Conciliere.
  2. Stabilirea contributiei anuale a membrilor.
  3. Aprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie
  4. Diverse. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala se va tine in data de 12.10.2022, la aceasi ora si in acelasi loc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SPP 9 GULIANCA – BRAILA

Presedinte – Greta-Sorana Lupu

Exit mobile version