Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

PRIMARIA COMUNEI GEMENELE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare drumuri locale in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila” amplasat in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila: proiectul nu se supune evaluarii de mediu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independenteti, nr. 16, bl. B5, de luni pana vineri intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila

Exit mobile version