Acasă Publicitate Anunt convocator

Anunt convocator

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA O.U.A.I.“SPP 10 GULIANCA” – JUD. BRAILA

In ziua de 09.12.2020, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Salcia Tudor, judetul Braila, va avea loc Adunarea Generala aO.U.A.I.“SPP 10 GULIANCA” – JUD. BRAILA, cu sediul in Bucuresti, strada Frumoasa nr. 30, Modul 1.17,  Etaj 2, Sector 1,  CIF 24747942, („OUAI SPP 10 GULIANCA”) la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generala va avea urmatoareaORDINE DE ZI:

  1. Realegerea organelor de conducere ale organizatiei, respectiv a Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori si Comisiei de Conciliere.
  2. Stabilirea contributiei anuale a membrilor.
  3. Aprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie
  4. Diverse. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei si de proiectul de reabilitare a infrastructurii.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala se va tine in data de 12.12.2022, la aceasi ora si in acelasi loc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SPP 10 GULIANCA – BRAILA

Presedinte – Greta-Sorana Lupu

Exit mobile version