Acasă Publicitate Anunt convocator

Anunt convocator

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA O.U.A.I.“SRPA26 TATARU” – JUD. BRAILA

In ziua de 09.12.2022, ora 15:00, la sediul Primariei Comunei Dudesti, judetul Braila, va avea loc Adunarea Generala aO.U.A.I.“SRPA26 TATARU” – JUD. BRAILA, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 84-98, Cladirea The Mark Office, etaj 7,  CIF 44437903, („OUAI SRPA26 TATARU”) la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generala va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1. Realegerea organelor de conducere ale organizatiei, respectiv a Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori si Comisiei de Conciliere.
  2. Stabilirea contributiei anuale a membrilor.
  3. Aprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie
  4. Diverse. Orice alte aspecte care tin de functionarea legala a organizatiei si de proiectul de reabilitare a infrastructurii.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala se va tine in data de 12.12.2022, la aceasi ora si in acelasi loc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SRPA26 TATARU – BRAILA

Presedinte – Greta-Sorana Lupu

Exit mobile version