Acasă Publicitate Anunt convocator

Anunt convocator

CONVOCATOR

ADUNARE GENERALA O.U.A.I.“SPP 3 OLANEASCA” – JUD. BRAILA

In ziua de09.12.2022, ora 12:00, la sediul Primariei Comunei Salcia Tudor, judetul Braila, va avea loc Adunarea Generala a O.U.A.I.“SPP 3 OLANEASCA” – JUD. BRAILA, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 84-98, Cladirea The Mark Office, etaj 7, CIF 45663062, („OUAI SPP 3 OLANEASCA”) la care sunt invitati sa participe toti membrii organizatiei, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generala va avea urmatoareaORDINE DE ZI:

  1. Schimbarea sediului OUAI SPP 3 OLANEASCA.
  2. Realegerea organelor de conducere ale organizatiei, respectiv a Consiliului de Administratie, Comisiei de Cenzori si Comisiei de Conciliere.
  3. Stabilirea contributiei anuale a membrilor.
  4. Aprobarea situatiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administratie

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generala se va tine in data de 12.12.2022, la aceasi ora si in acelasi loc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SPP 3OLANEASCA – BRAILA

Presedinte – Greta-Sorana Lupu

Exit mobile version