Primaria Municipiului Braila, cu sediul in Piata Independentei nr.1, anunta publicul interesat ca in data de 12.12.2022, ora 9.30, la camera 16 parter, se va organiza o sedinta publica ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al initiatoarei Rusu Ariana-Andreea cu obievtivul “DESFIINTARE CORPURI C1, C2,C3, CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN” la adresa strada Alecu Russo nr. 64, lot 2 din municipiul Braila.

Sedinta publica este organizata de catre Primaria Municipiului Braila in baza legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Exit mobile version