Acasă Publicitate Anunt public

Anunt public

S.C. BRAILA WINDS S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC (CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA), IMPREJMUIRE SI INSTALATII ELECTRICE AFERENTE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Gemenele, CF 75813, 75874, 76328, 76325, 76327, 76329, 76326, 76319, 75820; proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

Exit mobile version