Eveniment, Publicitate

ERASMUS –UN PLUS PENTRU ȘCOALA NOASTRĂ LEEK – Learning Easy Eco Keys 2022-1-RO01-KA122-SCH-000071205

Motto:

“Natura și educația sunt asemănătoare, căci educația transformă pe om și, prin această transformare, creează natura! ” (Democrit)

Proiectul Erasmus+ LEEK – LEARNING EASY ECO KEYS implementat la nivelul Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”, în perioada septembrie 2022 – februarie 2024, are ca principal obiectiv formarea cadrelor didactice în domeniul sustenabilității mediului înconjurător prin îmbinarea conținutului științific cu caracterul atractiv al activităților derulate, având drept scop un viitor verde comun.

Acest proiect propune un model de formare nou și inovator printr-o abordare ecologică, aducând un plus de sustenabilitate în descifrarea cu facilitate a cheilor ecologiei.

Principalul obiectiv al acestui proiect a fost îmbunătățirea competențelor unui număr de opt cadre în vederea dobândirii metodelor necesare realizării de activități specifice dezvoltării durabile în următorii doi ani. Cadrele didactice din școala noastră nu au mai participat la cursuri de formare pe tema dezvoltării durabile. De aceea, dorința colegilor de a-și îmbunătăți activitatea instructiv – educativă cu noi metode, având drept scop stimularea interesului asupra mediului, ecologiei, salvarea echilibrului natural, încălzirea globală, energia regenerabilă precum și organizarea de activități în natură, reprezintă mobilizarea dascălilor de a participa la cursuri.

Prima mobilitate din cadrul proiectului a avut loc în Joensuu, Finlanda. Au participat patru cadre didactice din școala noastră. În cadrul proiectului, membrii echipei de proiect au vizitat parcul Național Koli, arie protejată, loc unde se susțin lecții despre sustenabilitate, geologie și biodiversitate. O altă activitate a constat în vizita la Karsikon Koulu, cea mai nouă și sustenabilă școală unde au vizionat secvențe de lecții, au observat modalități de organizare a spațiului școlar, modalități de integrare a copiilor cu dificultăți în învățare. De asemenea, au fost prezentate programe internaționale ECO Schools și ENO – utilizarea VR în scop didactic.

Echipa de proiect a Școlii Gimnaziale ,,Vasile Alecsandri‟ a participat la cursuri de formare și perfecționare, având drept scop un viitor verde comun și formarea unei atitudini ecologice față de natură. De aceea, este esențial ca omul să fie educat în spiritul respectului față de mediu. Cel mai important este să pornim de la micii cetățeni ai planetei învățându-i astfel să devină prietenii eco ai mediului în care trăiesc.

Al doilea flux de formare în cadrul acestui proiect a avut loc la Barcelona, martie 2023. Cadrele didactice au aplicat la clasă o serie de metode și tehnici pentru predarea informațiilor despre Criza Climatică. Climate Fresk este o idee jucăușă care folosește munca în echipă și creativitatea colectivă pentru a ajuta elevii să înțeleagă știința climei și să vină cu posibile soluții.

Activitățile practice prezentate și desfășurate la curs au fost aplicate la clasă în cadrul Programului ,,Săptămâna Verde”. O parte dintre activități au fost de tip outdoor, elevii fiind provocați să observe ciclul de dezvoltare al plantelor și stadiile de dezvoltare ale insectelor, realizând un hotel de insecte și plantând diferite specii de arbori.

Toate aceste activități au ca scop formarea unor atitudini și comportamente pozitive față de mediul înconjurător, a unor priceperi și deprinderi pentru un stil de viață care promovează respectul pentru mediu, conduce la conștientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au față de natură și societate în contextul dezvoltării durabile.

În concluzie, prin organizarea și participarea la diverse activități, atât cadrele didactice, coordonate de managerul proiectului – director prof. Alina-Adriana Tudor și coordonatorul acestuia – prof. Elena-Daniela Păpăruș, cât și elevii își propun să se responsabilizeze, cu atât mai mult cu cât în sistemul de valori umane, există și o oarecare doză de egoism, apreciindu-se lucrurile mici și, în același timp, neglijând daunele ireversibile provocate de natura tăcută. Ea ne înconjoară și datoria noastră este să o respectăm și să o protejăm. Noi, oamenii, în principal actorii educației, suntem responsabili în a construi un mediu educațional care să motiveze elevii în procesul de protejare a naturii.