Publicitate

ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII S.P.P. 1-3 ISG SURDILA

sat Surdila-Greci, comuna Surdila-Greci, strada Gării, nr. 1, județ Brăila, cod  poștal: 817160,tel./fax: 0239661118, C.I.F.: RO23118383

Către:

toți membrii Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA din toate zonele de reprezentare

Având în vedere:

  • prevederile art. 25 alin. (4), art. 30 art. 31 lit. c), art. 33 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 1-38/2004 aprobate prin H.G. nr. 1872 din 22 decembrie 2005, 18.1, art. 18.2, art. 19, art. 20.1 teza a II-a, art. 21.2 teza a II-a din Statutul Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA;
  • Decizia Consiliului de Administrație al O.U.A.I – S.P.P. 1-3 ISG SURDILA,

sunteţi convocat/ă pentru data de 21 martie 2024, ora 14,30, la sediul Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA, sat Surdila-Greci, comuna Surdila-Greci, strada Gării, nr. 1, județ Brăila, în vederea participării la lucrările şedinţei extraordinare, cu caracter de urgență pentru alegerea și mandatarea reprezentantului membrilor organizației pe fiecare zonă de reprezentare în ședințele adunării generale și care va vota în numele membrilor.

            Membrii organizației deținători de terenuri vor lua în discuție ordinea de zi a adunării generale cu privire la care adoptă propriile hotărâri, în care sens vor mandata reprezentantul. Membrii asociației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale. Membrii asociației vor primi proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi în format letric, la sediul organizației.

Anunţul şedinţelor adunării generale este însoţit de proiectul ordinii de zi, astfel:

Nr. crt.Conținutul documentului
1Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Zănoagă Florin din funcția de Președinte a Consiliului de Administrație;
2Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG Surdila;
3Proiect de hotărâre privind numirea  comisiei de conciliere, numirea consiliului de administrație, numirea comisiei de cenzori, modificare prin act adițional a actului constitutiv al S.P.P. 1-3 ISG Surdila;
4Proiect de hotărâre prin care se ia act, se însușește și se aprobă contractul de împrumut nr. 2832/ 01.02.2024 încheiat cu FirstFarms Agro East S.R.L.;

Consiliul de administrație,