Publicitate

ANUNT CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al O.U.A.I. SPP 13 BH LUNCA convoaca  Adunarea Generala Extraordinara

Prin prezenta sunt invitati membrii Organizatiei in data de 25.03.2024, la ora 12:30, la sediul OUAI din Str. Garii, nr. 1, sat Surdila-Greci, com. Surdila-Greci, jud. Braila, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Stabilirea depunerii spre finantare a unui proiect de investitii pentru modernizarea si reabilitarea infrastructurii de irigatii aferente Organizatiei, in cadrul Planului  Strategic 2023-2027, Masura DR-25 – Modernizarea infrastructurii de irigatii;

2.Numirea in functie a unui reprezentant legal de proiect in scopul indeplinirii formalitatilor necesare depunerii spre finantare si implementarii proiectului de investitii.