Publicitate

Anunt convocator

ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII S.P.P. 13 BH LUNCA sat Surdila-Greci, comuna Surdila-Greci, strada Gării, nr. 1, județ Brăila, cod  poștal: 817160,tel./fax: 0239661118, C.I.F.: RO23118391

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

În atenția: tuturor membrilor/reprezentanților membrilor din zonele de reprezentare ale Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 13 BH Lunca

Având în vedere:

  • prevederile art. 25 alin. (4), art. 30, art. 31 lit. c), art. 33 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 1-38/2004 aprobate prin H.G. nr. 1872 din 22 decembrie 2005, 18.1, art. 18.2, art. 19, art. 20.1 teza a II-a, art. 21.2 teza a II-a din Statutul Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 13 BH Lunca;
  • Decizia Consiliului de Administrație al O.U.A.I – S.P.P. 13 BH LUNCA;

se convoacă

ADUNAREA GENERALĂ

a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 13 BH Lunca în data de 25 martie 2024, ora 12,30, la sediul Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 13 BH Lunca, sat Surdila-Greci, comuna Surdila-Greci, strada Gării, nr. 1, județ Brăila, în şedinţă extraordinară, cu caracter de urgență. Anunţul şedinţelor adunării generale este însoţit de proiectul ordinii de zi, astfel:

Nr. crt.Conținutul documentului
1Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Zănoagă Florin din funcția de Președinte a Consiliului de Administrație;
2Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 13 BH Lunca;
3Proiect de hotărâre privind numirea  comisiei de conciliere, numirea consiliului de administrație, numirea comisiei de cenzori, modificare prin act adițional a actului constitutiv al OUAI S.P.P. 13 BH Lunca;
4Proiect de hotărâre privind: Stabilirea depunerii spre finantare a unui proiect de investitii pentru modernizarea si reabilitarea infrastructurii de irigatii aferente Organizatiei, in cadrul Planului  Strategic 2023-2027, Masura DR-25 – Modernizarea infrastructurii de irigatii; 2.Numirea in functie a unui reprezentant legal de proiect in scopul indeplinirii formalitatilor necesare depunerii spre finantare si implementarii proiectului de investitii.
5Proiect de hotărâre prin care se ia act, se însușește și se aprobă contractul nr. 887 din 19.01.2024 privind realizarea serviciilor specifice de management în vederea întocmirii aplicaţiei de finanţare și respectiv, implementării proiectului “RETEHNOLOGIZAREA SI MODERNIZAREA O.U.A.I. SPP 13 BH LUNCA, SURDILA GRECI, JUDEŢUL BRAILA – etapa II”, încheiat cu CENTIVA SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in mun. Braila, judeţul Braila str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 40, CIF RO 33045807;
6Proiect de hotărâre prin care se ia act, se însușește și se aprobă contractul nr. 888 din 19.01.2024 de servicii de proiectare pentru proiectul de investiții “RETEHNOLOGIZAREA SI MODERNIZAREA O.U.A.I. SPP 13 BH LUNCA, SURDILA GRECI, JUDEŢUL BRAILA – etapa II” incluzând proiectare generală, proiectare de specialitate IF/lucrări hidrotehnice și electrice, alte servicii auxiliare, încheiat cu CENTIVA SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in mun. Braila, judeţul Braila str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 40, CIF RO 33045807;
7Proiect de hotărâre prin care se ia act, se însușește și se aprobă contractul de împrumut nr. 2833/ 01.02.2024 încheiat cu FirstFarms Agro East S.R.L.;

          Membrii asociației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale. Membrii asociației sau reprezentanții acestora vor primi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi în format letric, la sediul organizației.

Consiliul de administrație,