Publicitate

Anunt convocator

ORGANIZAȚIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII S.P.P. 1-3 ISG SURDILA

sat Surdila-Greci, comuna Surdila-Greci, strada Gării, nr. 1, județ Brăila, cod  poștal: 817160,tel./fax: 0239661118, C.I.F.: RO23118383

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

În atenția:

tuturor membrilor/reprezentanților membrilor din zonele de reprezentare ale Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA

Având în vedere:

  • prevederile art. 25 alin. (4), art. 30, art. 31 lit. c), art. 33 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 1-38/2004 aprobate prin H.G. nr. 1872 din 22 decembrie 2005, 18.1, art. 18.2, art. 19, art. 20.1 teza a II-a, art. 21.2 teza a II-a din Statutul Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA;
  • Decizia Consiliului de Administrație al O.U.A.I – S.P.P. 1-3 ISG SURDILA;

se convoacă

ADUNAREA GENERALĂ

a Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA în data de 25 martie 2024, ora 14,30, la sediul Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG SURDILA, sat Surdila-Greci, comuna Surdila-Greci, strada Gării, nr. 1, județ Brăila, în şedinţă extraordinară, cu caracter de urgență. Anunţul şedinţelor adunării generale este însoţit de proiectul ordinii de zi, astfel:

Nr. crt.Conținutul documentului
1Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Zănoagă Florin din funcția de Președinte a Consiliului de Administrație;
2Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații S.P.P. 1-3 ISG Surdila;
3Proiect de hotărâre privind numirea  comisiei de conciliere, numirea consiliului de administrație, numirea comisiei de cenzori, modificare prin act adițional a actului constitutiv al S.P.P. 1-3 ISG Surdila;
4Proiect de hotărâre prin care se ia act, se însușește și se aprobă contractul de împrumut nr. 2832/ 01.02.2024 încheiat cu FirstFarms Agro East S.R.L.;

          Membrii asociației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale. Membrii asociației sau reprezentanții acestora vor primi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi în format letric, la sediul organizației.