Publicitate

ANUNT CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al OUAI UNIREA TRAIAN

Anunta convocarea Adunarii Generale in ziua de 15.02.2024, ora 13.00, in Comuna Traian, Sat Silistraru, str. Scolilor nr. 27, (Caminul Cultural), Jud. Braila, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate al membrilor C.A. pentru anul 2023.

2. Raportul cenzorilor organizatiei asupra bilantului contabil la data de 31.12.2023.

3. Dezbaterea bilantului contabil al raportului de activitate al C.A. si al raportului cenzorilor pentru anul 2023.

4. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, planul de masuri al C.A.si stabilirea cotizatiei pentru anul 2024.

5. Diverse.

In cazul in care sedinta adunarii generale nu este statutara, datorita neprezentarii membrilor, aceasta se va amana pentru data de 21.02.2024, ora 11.00.

PRESEDINTE

Bogdan FURFURICA