Publicitate

Anunț de presă

  Data 22 Decembrie 2023

Finalizarea proiectului „Diversificarea producției la SC SANITOP SRL prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”

SC SANITOP SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Diversificarea producției la SC SANITOP SRL prin achiziția de utilaje performante în vederea producerii de mobilier”, cod SMIS 113127, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl constituie diversificarea unității prin produse care nu au fost fabricate anterior in cadrul acesteia, respectiv fabricarea de mobilier de baie înnobilat prin lacuri lucioase, acest lucru fiind posibil prin achiziția de utilaje performante.

Rezultatele proiectului:

1. Promovarea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014 – 2020, prin anunțuri de presă şi materiale publicitare.

2. Certificarea Sistemului de Management al Calității 9001:2015, certificarea procesului de fabricare a mobilierului de baie şi internaționalizarea.

3. Dezvoltarea societății prin depunerea unui proiect de investiții ce vizează diversificarea activității firmei prin introducerea unui flux tehnologic nou şi modern, achiziționând noi echipamente performante.

În cadrul programului s-au achiziționat următoarele echipamente specifice fabricării de mobilier de baie înnobilat prin lacuri lucioase: Linie vopsire mobilier baie – 1 buc.; Sistem de presurizare – 1 buc.; sistem de vopsire cu presiune joasa – 1buc.; Soft pentru productie – 1buc.

Valoarea totală a proiectului este de 4.189.440,22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.890.693,17 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

Prin activitățile propuse, proiectul răspunde obiectivelor strategice la nivel județean care constau în sprijinirea activităților industriale de interes local, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Realizarea acestei investiții va avea un impact pozitiv asupra zonei, în special prin creșterea veniturilor colectate la nivel local dar și la bugetul consolidat, prin angajarea unei persoane și menținerea, atât a angajaților existenți la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și a celui nou creat, pe o perioadă de cel putin 3 ani,  creșterea gradului de ocupare al forței de muncă cu implicații directe asupra calității vieții.

Prin achiziționarea unor echipamente performante și ecoeficiente, se va aduce o contribuție importantă asupra competitivității societății, ca urmare a diversificării activității. Impactul economic al proiectului poate fi evaluat și prin economiile de scară ce vor fi obținute ca urmare a tehnologiei superioare cu care sunt dotate echipamentele ce fac obiectul finanțării. Proiectul duce la achiziționarea de tehnologie de ultimă generatie, care va permite fabricarea de mobilier de baie înnobilat prin lacuri lucioase în condițiile unei productivități ridicate, cu consumuri reduse de materie primă, energie, si cu obținerea unor timpi de producție extrem de mici.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: IACOB Claudiu Ciprian

Funcţie: Administrator

Telefon: 0728.683.665,  e-mail: [email protected]