Publicitate

Anunt public

PRIMARIA COMUNEI VADENI cu sediul in sat Vadeni, strada Emilia Dumitrescu nr. 181, comuna Vadeni, titulara al Planului Urbanistic Zonal (PUZ) “RECONFIGURARE FUNCTIONALA IN SAT PIETROIU, COMUNA VADENI” amplasament sat Pietroiu, comna Vadeni, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu.

Publicul interesat poate consulta propunerea PUZ la sediul titularului si la sediul APM Brăila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-13.00.

Observații comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de:15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt.