Publicitate

Anunt public

TIHI SRL anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “REALIZAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC” propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Bertestii de Sus, CF 71865 Bertestii de Jos, nr. cadastral 71865; proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul lndependentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila.

Leave a Reply