Publicitate

Anunt public

SC ENERGY SUD-EST SRL anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului “Realizarea unui parc fotovoltaic”, propus în jud. Brăila, comuna Bereștii de jos, intravilan satul Spiru Haret, cartea funciară 72287, care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, B-dul Independentei nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00 precum și la următoarea adresă de internet apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementari / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.