Publicitate

Anunt public

SC LITORAL ENERGOINVEST SRL anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului “Construire centrală electrica fotovoltaica LITORAL ENERGO INVEST SRL“, propus în jud. Brăila, intravilan comuna Mărașu , cartea funciară 74615 Mărașu , număr cadastral 74615, T180, P 126/1 care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, B-dul Independentei nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00 precum și la următoarea adresă de internet apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementari / Acordul de mediu / Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.