Publicitate

Anunt public

Ivan Gabi anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “SCHIMBARE DE DESTINATIE PARTIALA CORP C2 DIN GRAJD IN ATELIER TAMPLARIE SI EXTINDERE CORP C2”, propus a fi amplasat in judetul Braila, municipiul Braila, soseaua Focsani nr. 148 G; proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul lndependentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila.