Publicitate

Anunt public

CHIVU FANICA si CHIVU LAURENTIU – PAUL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare va impactului asupra mediului “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO CU AUTOSERVIRE SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat in judetul Braila, municipiul Braila, CF 99019, T37, P275/3/2/2 lot 44/4/1; proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – Mun. Brăila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului.