Publicitate

Anunt public

Consiliul de Administratie al OUAI SRPA 21 VIZIRU convoaca Adunarea Generala in data de 24.03.2022, ora 10.00, la sediul organizatiei.

Ordinea de zi este urmatoarea

  1. Aprobarea bilantului financiar contabil al OUAI SRPA 21 VIZIRU pe anul 2021
  2. Alegerea noului presedinte al OUAI SRPA 21 VIZIRU
  3. Alegerea Consiliului de Administratie al OUAI SRPA 21 VIZIRU
  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
  5. Aprobarea cuantumului cotizatiei pe 2022
  6. Diverse

Presedinte

Cucu Marcel