Publicitate

Anunt public

Titularul, U.A.T. COMUNA TRAIAN prin Abaseaca Nicușor, cu domiciliul/sediu în Jud. Brăila, Com. Traian, Str. Principala, Nr. 13, titular al Planului Urbanistic Zonal – „MODERNIZARE DRUM ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”, la adresa: Jud. Brăila, Com. Traian ,Brăila, Str. NR. CAD. 86588, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul mai sus menționat.

Publicul interesat poate consulta propunerea Planului Urbanistic Zonal la sediul titularului si la sediul APM Brăila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-16.00.

Observații comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de: 15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt.