Publicitate

Anunt public

RIBH MARKETING CONSULTING SRL , titular al proiectului ,, Desfiintare constructii C1, C2, C3 ”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Desfiintare constructii C1, C2, C3”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Gropeni, CF 72759, T106, P485, Lot 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – municipiul Braila, B-dul Independentei, nr.16, Bl. B5 in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro-sectiunea Reglementari /Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.