Publicitate

Anunt public

TEBU CONSULT INVEST SRL, titular al proiectului ,, Desfiintare constructii C4, C5, C7, C8, C12 si C13”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Desfiintare constructii C4, C5, C7, C8, C12 si C13 ”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Gropeni, CF 70124, T105, P485/1, Lot 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila – municipiul Braila, B-dul Independentei, nr.16, Bl. B5 in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro-sectiunea Reglementari /Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.