Publicitate

Anunt public

Titularul, S.C. ELCOMOD CONTROL S.R.L., cu domiciliul/sediu în Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. Spiru Haret, Nr. 10, titular al Planului Urbanistic Zonal – „CONSTRUIRE HALĂ – DEPOZITARE, ASAMBLARE ȘI MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE ELECTRICE”, la adresa: Jud. Brăila, Com. Tufești, Str. Str. Primăriei, Nr. 68 BIS – NR. CAD. 77531, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul mai sus menționat.

Publicul interesat poate consulta propunerea Planului Urbanistic Zonal la sediul titularului si la sediul APM Brăila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-16.00.

Observații comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt.