Publicitate

Anunt public

Primaria Comunei Chiscani, judetul Braila, anunță implicarea publicului in etapa aprobarii PLANULUI URBNANISTIC ZONAL “Lotizare teren si introducere in intravilan” la adresa Com. Chiscani, T.38, P.5.3.31,P.5.3.30, LOT 1 – LOT 2 – NCP. 79036.

Initiator: Istrate Angelica

Elaborator: S.C. IMBACIU ARHITECTURA S.R.L. – Urb. Marius Baciu

Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri asupra docmentelor depuse si disponibile la sediul Primariei comunei Chiscani, privind implicarea publicului in etapa de implciare a publicului in vederea aprobarii Planului Urbanistic Zona in perioada de 25 zile.

Documentatia poate fi studiada la sediul Primariei Comunei Chiscani – luni -vineri intre orele 8:00-14:00 la compartimentul urbanism.

Raspunsul la observatiile transmise vor fi puse la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei Comunei Chiscani si prin publicarea pe pagina de internet.

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a PlanuluiUrbanistic Zonal. Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Mitu Mioara si Pirpiriu Valentin Florin – compartiment urbanism.