Publicitate

Anunt public

Consiliul de Administratie al OUAI SRPA 21 Viziru convoaca Adunarea Generala in data de 23.03.2024, ora 10.00, la sediul organizatiei.

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Prezentarea situatiei economico financiare a organizatiei.
  2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
  3. Aprobarea cotizatiei pe 2024.
  4. Plan de recuperare a datoriilor din 2023.
  5. Aprobare, notificare si excludere restantieri.
  6. Diverse

Detalii privind desfasurarea Adunarii Generale la sediul organizatiei.