Publicitate

Anunt public

ELCOMOD CONTROL SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Brăila de încadrare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ”Construire hala depozitare, asamblare si mentenanta echipamente electrice judeţul Brăila, propus în judeţul Brăila, comuna Tufesti, str Primariei nr. 68 bis, NC 77531: planul nu necesită realizarea evaluării de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc în scris la sediul APM Brăila, între orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.