Publicitate

Anunt public

S.C. KEVIMARPO TRADE S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “DESFIINTARE CORP C4, CONSTRUIRE TERASA ACOPERITA, GRUP SANITAR SI CAMERA REZERVA DE INCENDIU”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Chiscani, sat Chiscani, CF 78548, 78547, NC 78548, 78547, T81, PARCELELE 1/1, 2, LOT 1, 2, LOT 2/2, 1/2, 3, 4, 5, – LOT 1 si LOT 2 – extindere intravilan Chiscani; proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.