Publicitate

Anunt public

SUN PEONY S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC” amplasament judetul Braila, comuna Zavoaia, extravilan sat Dudescu, T50, P24 si “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC” amplasament judetul Braila, comuna Zavoaia extravilan sat Dudescu, T50, P25; nu se supun impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementari/Avizul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.