Publicitate

Anunt public

Consiliul de Administratie al OUAI SRPA 09 LISCOTEANCA convoaca Adunarea Generala in data de 03.04.2024, ora 10.00 la Caminul Cultural din localitate.

Ordinea de zi este urmatoarea:

  1. Prezentarea situatiei economico-financiare a organizatiei.
  2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
  3. Aprobarea cotizatiei pe 2024.
  4. Diverse

Detalii privind desfasurarea Adunarii Generale, la sediul organizatiei.