Publicitate

Anunt public

IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL
“MODERNIZARE DRUMURI ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN”
la adresa: Jud. Brăila, Com. Traian, extravilan – NR. CAD.  86588

INIȚIATORI :    U.A.T. TRAIAN ELABORATOR :            S.C. IMBACIU ARHITECTURA S.R.L.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri asupra docmentelor depuse și disponibile la sediul Primăriei Comunei Traian, privind implicarea publicului în etapa de implicare a publicului în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal în perioada de 25 zile.

Documentația poate fi studiată la sediul Primăriei Com. Traian – luni– vineri între orele 8:00 – 14:00 la Compartimentul urbanism.

Raspunsul la observatiile transmise vor fi puse la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei Comunei Traian si prin publicarea pe pagina de internet.

Observatiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zona.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Zăgan Doinița  – Compartiment urbanism

Adresă:            Jud. Brăila, Com. Traian, Str. Principală, nr. 13

Telefon:           0239 613 239

E-mail: [email protected]