Publicitate

Anunt public

CRISROB DEDE SRL prin Pundichi Dumitru, titular al proiectului “LUCRARI HIDROTEHNICE DE AMENAJARE PORTUARA A DANEI FLUVIALE AMONTE 2, FATA DE STATIA DE POMPARE EXISTENTA, IN PARCELA SC CRISROB DEDE SRL – OVIDIU, PE MALUL STANG DUNARE – KM 184 – LOC. CHISCANI, JUD. BRAILA”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRARI HIDROTEHNICE DE AMENAJARE PORTUARA A DANEI FLUVIALE AMONTE 2, FATA DE STATIA DE POMPARE EXISTENTA, IN PARCELA SC CRISROB DEDE SRL – OVIDIU, PE MALUL STANG DUNARE – KM 184 – LOC. CHISCANI, JUD. BRAILA”, propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Chiscani, Platforma Industriala Chiscani, P56, CF 71829.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – Mun. Brăila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.