Publicitate

Anunt public

Titularul, S.C. LA MARITEC S.R.L., cu domiciliul/sediu în Jud. Brăila, Com. Măxineni, Sat. Latinu, Str. Focșani, Nr. 41, titular al Planului Urbanistic de Detaliu – „CONSTRUIRE HALE DE DEPOZITARE MARFĂ GENERALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, la adresa: Jud. Brăila, Mun. Brăila, Șos. Focșani, Nr. 125 D, Str. NR. CAD. 98584, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul mai sus menționat.

Publicul interesat poate consulta propunerea Planului Urbanistic de Detaliu la sediul titularului si la sediul APM Brăila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, intre orele 9.00-16.00.

Observații comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, nr. 16, bloc B5, in termen de: 18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt