Publicitate

Anunt public

CRISROB DEDE SRL prin Pundichi Dumitru, titular al proiectului “DEPOZIT FURAJE FIBROASE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul “DEPOZIT FURAJE FIBROASE” propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Chiscani, Platforma Industriala Chiscani, P56, CF 71829.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – Mun. Brăila, B-dul Independenței nr.16, Bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.