Publicitate

Anunt public

S.C. BG SMART INVEST S.R.L. anunța publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Construire pare fotovoltaic, împrejmuire si racord electric la S.E.N. “, propus in jud. Brăila, extravilan comuna Jirlău, T 24, cartea funciarii 71768, 71754, 71099, drumuri de exploatare, care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediu/ui.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate ta sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul independentei, nr. 16, Bl. 85, in zilele lucrătoare intre orele 9.00-13.00, precum si la următoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementari/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.