Publicitate

Anunt public

Primăria Municipiului Brăila, anunţă publicul interesat că în data de 23.05.2024 ora 09.30 la etajul 2 Sala de Ședințe din Calea Călărașilor nr.17, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea următoarei documentații de urbanism:

1.P.U.D. inițiat de Aldea Iulian și Aldea Mihaela cu obiectivul ,,Desființare Corp C1 Locuință și Construire Locuință Parter și Mansardă” la adresa Ion Călugăru nr.26 din Municipiul Brăila.

Şedinţa publică este organizată de către Primăria Municipiului Brăila în baza Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.