Publicitate

Anunt public

SC BULDOCIVIL STAS SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Brăila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire centrală fotovoltaică”, propus a fi amplasat in jud. Brăila, com. Movila Miresii, sat Movila Miresii, str. Orizont, nr. 1198 (T15, P2, lot 2/2), nr. cad. 87356: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul lndependentei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, intre orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila.